Udostępnij

Rodzinna niewielka firma Pajak, znana z outdoorowej odzieży puchowej i specjalistycznych śpiworów i plecaków dla himalaistów, podróżników i ekstremalnych zimowych sportowców, rusza w miasto!

Ich najcieplejsze kurtki i śpiwory trafiły do tych, którzy najbardziej potrzebują ciepła w tym sezonie – bezdomnych. Kampania, której bohaterami są Ryszard, Waldemar, Piotr, Jarek, Marek i Ania będzie realizowana głównie w internecie. U jej podstaw stało proste przełożenie ekstremalnej outdoorowej odzieży na ekstremalne potrzeby tych, którzy spędzają w miejskim outdoorze całe życie.

Pajak nie chce jednak skończyć na rozdaniu kurtek bezdomnym – każde 5% procent ze sprzedanych produktów zasili konto Fundacja Czynnej Filantropii SATORIS, której misją jest tworzenie mechanizmów rynkowych przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu. Fundacja jest wydawcą magazynu „Wspak„, który nieodpłatnie redagują dziennikarze z całej Polski.

Osoby bezdomne, niepełnosprawne i trwale bezrobotne znajdują zatrudnienie jako kolporterzy „Wspaka” i zatrzymują dla siebie połowę ceny z każdego sprzedanego egzemplarza (druga połowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów druku kolejnego numeru). Magazyn „Wspak” jest członkiem INSP – International Network of Street Papers. Ten światowy ruch gazet ulicznych zrzesza ponad 100 czasopism w 40 krajach na wszystkich kontynentach.

Kampanię Pajak tworzy seria portretów przygotowanych przez Jacka Porembę i krótki dokument o przebiegu akcji.