Udostępnij

W górach, jeśli dochodzi do zaginięcia lub wypadku, bardzo często osoba poszkodowana nie wie, gdzie się znajduje, nie potrafi opisać miejsca wypadku. Często też nie wie, gdzie zadzwonić i nie zna odpowiedniego numeru telefonu.

Tak opisuje sytuacje, z którymi na, co dzień mają do czynienia ratownicy Mariusz Zaród, naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR:

„Często tracimy sporo czasu na ustalenie domniemanego miejsca wypadku. Jeżeli to się nie uda, ratownicy muszą rozpocząć akcję ratunkową od znalezienia osoby poszkodowanej. Im poważniejszy wypadek, większe zagrożenie zdrowia i życia, tym potrzeba szybszego dotarcia ratowników..”

Paga Solutions przy współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz dzięki wsparciu finansowemu firmy Polkomtel udostępniła dla turystów nową usługę, poprawiającą bezpieczeństwo w górach. Mobilną aplikację o nazwie „Ratunek”.

Dzięki aplikacji Ratunek uprawianie turystyki górskiej, a w szczególności narciarskiej stanie się bezpieczniejsze. Jest to aplikacja, która w trakcie zgłoszenia wypadku przez osobę potrzebującą pomocy podaje jej dokładną lokalizację. Margines błędu to zaledwie 3 metry. Dzięki zastosowaniu aplikacji, ratownicy praktycznie od razu będą wiedzieć gdzie udać się z pomocą, udzielą jej szybciej i co bardzo ważne, skuteczniej!

Funkcje

  • Wzywanie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, poprzez kontakt telefoniczny ze służbami ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR. W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300, udostępniony przez operatora telefonii komórkowej Plus i łączy się z właściwą dla regionu, w którym się znajdujemy służbą ratowniczą.
  • Lokalizacja osoby potrzebującej pomocy poprzez automatyczne wysłanie informacji z dokładną lokalizacją  osoby dzwoniącej do wybranej służby ratowniczej. Wysłanie lokalizacji następuje poprzez SMS w trakcie rozmowy telefonicznej.
  • Książeczka Medyczna pozwalająca na umieszczenie najważniejszych informacji o aktualnym stanie zdrowia, które mogą być bardzo pomocne dla służb ratowniczych lub medycznych w trakcie akcji ratunkowej. Umożliwia również podanie kontaktu do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.

Sposób użycia i działania

Na ekranie komórki pojawia się wtedy przycisk z niebieskim krzyżem, a pod nim komunikat „Dotknij 3 razy„, aby wezwać pomoc. Wymóg trzykrotnego dotknięcia przycisku ma zabezpieczyć przed przypadkowym wezwaniem pomocy.

Aplikacja sama nawiąże połączenie z ratownikiem dyżurnym, a w trakcie rozmowy przekaże lokalizację osoby dzwoniącej, poprzez wiadomość SMS.

Zasięg

W sytuacji ograniczonego zasięgu telefonii komórkowej, aplikacja próbuje połączyć się telefonicznie ze Służbą Ratowniczą, jeśli to okaże się niemożliwe, to dąży do wysłania informacji z lokalizacją osoby dzwoniącej. W takiej sytuacji, po wysłaniu wiadomości SMS, na ekranie aplikacji pojawia się komunikat „Pozycja dostarczona do ratowników!”. Służby Ratownicze po otrzymaniu takiej wiadomości SMS, będą próbowały skontaktować się telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS z osobą, która wzywa pomoc.

Roaming

Tak, aplikacja działa w terenach przygranicznych jak telefon jest w roamingu. Jak będziesz wzywać pomoc korzystając z roamingu, będąc na terenie Polski, to zostanie ona udzielona przez polskie Służby Ratownicze, jeśli będziesz przebywać zagranicą, to ratownik dyżurny podczas przyjmowania zgłoszenia poda Ci numer telefonu do służb ratowniczych w kraju, w którym będziesz się znajdował lub przekaże Twoje zgłoszenie do tej służby.

Platformy obsługujące aplikację

Aktualnie aplikacja ratunek na razie dostępna jest na platformę Android 4.x, do wkrótce udostępniona zostanie wersja dla Windows Mobile.

Koszty

Można ją bezpłatnie pobrać na swój smartfon ze sklepu Google Play. Wiadomość SMS i połączenie telefoniczne są płatne zgodnie z taryfą operatora telefonii komórkowej, z którą masz podpisaną umowę. Dla abonentów telefonii komórkowej Plus połączenie telefoniczne jest bezpłatne.

Bezpośredni dostęp przez QR Code

Ratunek jest jedyną zaaprobowaną aplikacją dołączoną do systemu powiadamiania o zgłoszeniu wypadku używanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowanie Ratunkowe

FAQ

Warto również zaznajomić się FAQ, który znajduje się na stronie internetowej aplikacji -> Ratunek.eu.